© PEPPINGEPRODUKTER 2014 • ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE

Det var de spanska erövrarna som förde potatisen till Europa på 1600-talet. Och Jonas Ahlströmer såg till att svenskarna blev ett potatisätande folk på 1700-talet.


Potatisen är Peppinge Produkters största gröda. En del av potatisen odlar företaget själv, medan resten odlas på kontrakt.


Efter skörd storlekssorteras potatisen på gårdens packeri. Där tvättas den sedan ren i friskt dricksvatten. Efter tvättprocessen genomgår den en ny sortering, då skadade och missfärgade exemplar rensas bort. Slutligen paketeras potatisen i förpackningar som rymmer alltifrån 1 till 200 kg.


All odling hos Peppinge Produkter är till etthundra procent IP-certifierad, enligt certifieringssystemet Integrerad Produktion (IP). Det innebär att all odling följs upp med både jord- och växtanalyser fyra till fem gånger per odlingssäsong. Allt för att minimera kväveläckaget.